ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT)

”Først når vi kender vores ståsted, hvorudfra vi handler, får vi mulighed for at tage et valg og flytte os i en meningsfuld retning”.

 

ACT er en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi og fokuserer på accept - accept af at ubehagelige følelser er en del af livet og en del af dig, men at det samtidig ikke er dig. Når du ikke accepterer de ubehagelige følelser og tanker, men forsøger at undgå dem, så kommer de til at styre dit liv.

Det kan eksempelvis være, hvis du har angst, og den har taget kontrollen over dig, ved at du skal overkontrollere ting derhjemme, eller at du ikke kan komme ud af huset. Det kan også være, at den dårlige samvittighed styrer dig fra at sætte grænser, selvom du har lyst til det.

På den måde er problemet ikke blot angsten eller den dårlige samvittighed, men hvordan du tackler den, og at den forværres ved, at du forsøger at undgå den. Det vil sige, at jo mere du forsøger at kontrollere eller undgå den ubehagelige følelse, jo mere styrer den dit liv.

 

Arbejdet med at acceptere følelsen og rumme den, så du gradvist kan udfordre den, er kernen i ACT.  Det giver en ny vej at tackle problemer på, så de ikke bliver så uoverskuelige.

Problem

(Angst, vrede, sætte grænser, smerter, ubehag)

 

Overkontrol-vejen:

Være på forkant, planlægge alt , spænde op i kroppen.

 

Undgå-vejen:

Forsøger at komme uden om konflikter, mærker ikke efter, isolerer sig etc.

 

Accept-vejen:

Arbejde aktivt på, at du godt kan håndtere at sætte grænser eller overvinde stressen/angsten ved at se den i øjnene og ikke lade dig styre af den.

 

DAVID GRAAE  •  Annebergvej 56, stuen  •  9000 Aalborg  •  Tlf. +45 27 84 62 51  •  E-mail: info@davidgraae.dk