DET PSYKISKE
ARBEJDSMILJØ

> Det psykiske arbejdsmiljø

 

> Forandringsprocesser

 

> Personlighedstest

Det psykiske arbejdsmiljø

 

Når det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres, er det afgørende at der skrues på de rigtige knapper. Det er eksempelvis vigtigt at få skelnet imellem de tre overordnede dele: Tydelige rammer, social kapital og psykologisk kapital:

 

Tydelige rammer: Er kerneopgaven defineret? Er der en tydelig forventningsafstemning til samarbejdet og de forskellige jobfunktioner?

 

Social kapital: Er samarbejdet baseret på tillid og retfærdighed? Er forandringsprocesserne gennemsigtede?

 

Psykologisk kapital: Er arbejdsmiljøet præget af en støj kultur med fokus på ting der ikke fungerer? Er vores møder præget af manglende fokus og hvad der ”lige fylder”?

En sund arbejdsplads

Tydelige Rammer

✓ Krav/ressourcer

✓ Forventning og ansvar

✓ Indflydelse

✓ Meningsfuldt .m.

 

Social kapital

✓ Tillid

✓ Retfærdighed

✓ Samarbejde

 

Psykologisk kapital

✓ Selvregulering

✓ Fanget i støj

✓ Positiv stemning og fejre succes

✓ Handlekraft

 

DAVID GRAAE  •  Annebergvej 56, stuen  •  9000 Aalborg  •  Tlf. +45 27 84 62 51  •  E-mail: info@davidgraae.dk