ERHVERV

Den moderne arbejdsform stiller større og anderledes krav til jeres virksomhed end tidligere og der er kommet tættere sammenhæng mellem produktivitet og trivsel på arbejdspladsen.

 

Robuste ledere, robuste medarbejde og et godt arbejdsmiljø er nødvendigt for at bibeholde en høj produktivitet på arbejdspladsen opnås gennem styrkebaseret ledelse, samarbejde og tillid samt ved at øge medarbejderens indre motivation.

 

Forandringsprocesser og reorganiseringer er ikke længere midlertidige, men en fast del af hverdagen og der er øget pres på de kognitive funktioner ift. mængden af ny information. Der er også et øget behov for høj grad af samarbejdsevne for at opnå synergieffekt og undgå, at der skabes splid i processen.

 

Disse udfordringer tackles ved at klæde ledere og medarbejderne på med simple, velfungerende værktøjer, der øger den sociale kapital og psykologiske robusthed. Det kan foregå gennem udviklingssamtaler, kursusforløb eller gruppesupervision. Det er dog vigtigt, at det er håndgribeligt fra starten, for at det kan implementeres i en travl hverdag.

 

De typiske værdiskabende dele på arbejdspladsen er…

✓ Styrkebaseret ledelse med psykologisk robuste ledere

✓ Fælles retning i en forandringsproces med gennemsigtighed i processen

✓ Tydelige vilkår og mulighedsrum

✓ Tillid til ledelse og kollegaer

✓ Respekt og evne til at se udbytte af forskellighed og forskellige værdier

 

 

 

DAVID GRAAE  •  Gravensgade 15, 1 sal  •  9000 Aalborg  •  Tlf. +45 27 84 62 51  •  E-mail: info@davidgraae.dk