ERHVERV

Den moderne arbejdsform stiller større og anderledes krav til jeres virksomhed end tidligere og der er kommet tættere sammenhæng mellem produktivitet og trivsel på arbejdspladsen.

 

Tydelig ledelse med en styrkebaseret tilgangsvinkel er nødvendigt for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø med en høj produktivitet på arbejdspladsen, hvilket ikke skabes ved ydre motivation i form af gulerod/pisk princippet. Dette stiller større krav til den moderne leder ved at der både skal arbejdes med at lægge langsigtede strategier på et organisatorisk plan og samtidigt sikre at der er fokus på at medarbejderens indre motivation.

 

Forandringsprocesser og reorganiseringer er ikke længere midlertidige, men en fast del af hverdagen og der er øget pres på de kognitive funktioner ift. mængden af ny information. Der er også et øget behov for høj grad af samarbejdsevne for at opnå synergieffekt og undgå, at der skabes splid i processen.

 

Disse udfordringer tackles ved at klæde ledere og medarbejderne på med simple, velfungerende værktøjer, der øger den sociale kapital og psykologiske robusthed. Det kan foregå gennem udviklingssamtaler, kursusforløb eller gruppesupervision. Det er dog vigtigt, at det er håndgribeligt fra starten, for at det kan implementeres i en travl hverdag.

 

De typiske værdiskabende dele på arbejdspladsen er…

✓ Styrkebaseret ledelse

✓ Fælles retning i en forandringsproces med gennemsigtighed i processen

✓ Tydelige vilkår og mulighedsrum

✓ Tillid til ledelse og kollegaer

✓ Respekt og evne til at se udbytte af forskellighed og forskellige værdier

 

 

 

DAVID GRAAE  •  Annebergvej 56, stuen  •  9000 Aalborg  •  Tlf. +45 27 84 62 51  •  E-mail: info@davidgraae.dk