PSYKOEDUKATION OG NEUROBIOLOGISK TERAPI

For at gøre stress, angst, fobier og traumer håndgribelige er det vigtigt at forstå, hvorfor din krop og dit hoved reagerer, som de gør. Psykoedukation handler om at give dig brugbar viden og forstå, hvorfor du reagerer helt normalt. Det er min erfaring, at forståelsen for hvad der sker i hjernen og hvorfor bestemte værktøjer er effektive, hjælper rigtig meget. Det giver ro på i forhold til at forstå, at der ikke er noget i vejen med dig, og det øger troen på, at tingene kan blive anderledes.

 

Den neurobiologiske terapi består i, at de værktøjer der anvendes er evidensbaserede ift. hvordan hjernen er opbygget - at du ved at aktivere bestemte hjerneområder går direkte ind og reducerer dit stress- og angstniveau og samtidig kan opbygge evnen til at tackle eventuelle flashback fra traumatiske oplevelser.

 

Thalamus

Fornufthjernen

• Analyse

• Planlægning

• Beslutning

 

 

Amygdala

Hippocampus

Pattedyrhjernen

• Limbiske system

• Følelser, sociale hjerne

 

 

Krybdyrhjernen

• Basale funktioner

• Instinkter, overlevelse

 

 

DAVID GRAAE  •  Annebergvej 56, stuen  •  9000 Aalborg  •  Tlf. +45 27 84 62 51  •  E-mail: info@davidgraae.dk