SYGEFRAVÆRSHÅNDTERING

35.000 ansatte er sygemeldt pga. stress og det koster Danmark 14 mia. kroner om året. Det har økonomiske og psykiske konsekvenser for den enkelte såvel som virksomheden, kollegaerne samt familie og venner. Det er derfor afgørende at øge forebyggelse ligesom det er vigtigt at aktivere en hurtig indsats såfremt sygemeldingen er trådt ind. Dette er til gavn for medarbejderen, virksomheden, jobcentret o.a., da ubehandlet stress er negativt selvforstærkende og forværrer søvn og hukommelsesproblemerne, og det kan udvikle sig til en depression eller angstlidelse.

 

En hurtig indsats indbefatter….

✓ En præcis afklaring for at sætte en målrettet indsats i gang ift. medarbejderen, arbejdspladsen og jobcentret.

✓ Simple værktøjer til at forbedre egen stresstilstand uden at skulle i et længerevarende behandlingsforløb.

✓ Fokuseret optrapningsperiode for at undgå tilbagefald. Eventuelle anbefalinger ift. skånehensyn,

    konfliktmægling m.m.

DAVID GRAAE  •  Gravensgade 15, 1 sal  •  9000 Aalborg  •  Tlf. +45 27 84 62 51  •  E-mail: info@davidgraae.dk