TERAPI

I terapien hjælper jeg hovedsageligt med udfordringer, der knytter sig til stress, angst, fobier, kriser og traumer. Oplevelsen af, hvordan det påvirker dig er altid unik og skal derfor altid håndteres individuelt og personligt, men der er også nogle fælles træk omkring tilstandene. Derfor er der udviklet nogle simple og generelle værktøjer, der kan støtte dig i at tackle din situation.

 

At være påvirket af stress betyder ofte, at du føler dig udmattet efter at have kæmpet i længere tid på at få kontrollen tilbage - at du har stået overfor en masse belastninger, der ikke har været mulige at løse og der blot er kæmpet videre, indtil kroppen har sagt fra.

Det kan være, at du har haft vanskeligt ved at sætte grænser og sige fra, at du har haft et højt forventningspres på dig selv, eller at forholdet fungerer dårligt derhjemme. Det kan også være, at perioden med for mange arbejdsopgaver har været for lang. Uanset årsagen, har din krop sagt fra, og du er muligvis endt i en udmattelsestilstand med depressive eller angstsymptomer oveni.

 

De typiske stressudfordringer er…

✓ Du har svært ved at sætte grænser og sige fra

✓ Du har et forventningspres på dig selv

✓ Du oplever, at dine værdier ikke respekteres

✓ Du oplever utryghed ift. parforhold eller konflikter på arbejdspladsen

 

Ved traumer, kriser og angst er der også tydelige tegn på, at din krop har sagt fra. Der vil typisk være søvnproblemer, besvær med at trække vejret ned i maven og en forøget uro i kroppen. Kroppen er stadig i alarmberedskab og er derfor mere på vagt overfor mulige trusler. Det forklarer, hvorfor dine sanser er forstærkede, og du er mere påvirkelig overfor lyde, lugte og eventuelt også lys.

Det vil ofte være tilfældet, at du forsøger at undgå de ting, der minder om traumet eller krisen, hvilket fx kan gøre, at du isolerer dig, er blevet mere mistroisk overfor andre, eller at kroppen stritter imod ift. at skulle tilbage på din arbejdsplads, hvis du har haft en grænseoverskridende oplevelse der.

 

DAVID GRAAE  •  Annebergvej 56, stuen  •  9000 Aalborg  •  Tlf. +45 27 84 62 51  •  E-mail: info@davidgraae.dk