TRAUME OG KRISEBEHANDLING (EMDR TERAPI)

EMDR (Eye movement desensitization reprocessing) er en terapiform, der er specialiseret til traumer og kriser og er sammen med den traumebaserede kognitive terapeutiske metode en af de to mest anerkendte metoder til post-traumatisk stresslidelse (PTSD). EMDR har den hurtigere effekt af de to metoder og kræver mindre hjemmearbejde af klienten.

EMDR består af en bilateral stimulering imens traumet gennemgås. Det vil sige, at traumet gennembearbejdes, indtil du ikke længere får ubehag, når du tænker på det, og du vil ikke længere være styret af traumet. Man kan sige, at energien tappes ud af traumet, så du stadig vil kunne huske, hvad der er sket, men det vil ikke påvirke dig eller styre dig længere:

 

Fortid får lov at blive fortid, så nutid bliver til nutid.

 

Traumet har låst dig i en negativ mental fortolkningsramme, som fx at ”jeg er ikke noget værd”, ”jeg har ikke kontrol” eller ”jeg er magtesløs”. Denne fortolkning har fået magten over dig, hvilket ikke kun handler om den gang traumet eller krisen stod på.

Det er en fortolkning, som stadig forfølger dig og styrer dig ved, at du eksempelvis overkontrollerer ting, undgår at tage udfordringer op, fordi det virker håbløst, eller at du generelt er hård ved dig selv.

Ved EMDR foretages en desensibilisering, hvorved følelserne tappes ud af traumet og ligeledes foretages der en reprocessering ift. at tænke anderledes. Det medfører, at du ikke længere vil blive påvirket, når du tænker på traumet, og din mentale fortolkningsramme ændres ligeledes, at den ikke længere har magten over dig.

 

For at lære mere om EMDR, kan du bl.a. gå ind og læse Cochrain reviews (www.cochrane.org), hvor EMDR-teknikker er sammenlignet med andre udbredte traume- og kriseterapeutiske behandlingsmetoder.

 

 

DAVID GRAAE  •  Annebergvej 56, stuen  •  9000 Aalborg  •  Tlf. +45 27 84 62 51  •  E-mail: info@davidgraae.dk